logo

Electrische Museumtramlijn Amsterdam

lijn 30
home > over ons

Organisatie

454 602

Achter de museumtramlijn staan twee organisaties. De vereniging Rijdend Electrisch Tram Museum (RETM) beheert de collectie historische trams. Onze vrijwilligers zijn lid van de vereniging en bijdragen van de donateurs komen bij de vereniging binnen.

De tweede organisatie is de Stichting Electrische Museumtramlijn Amsterdam (EMA). Deze stichting is verantwoordelijk voor de exploitatie van de museumtramlijn en het beheer van de spoorlijn.
De EMA is lid van HRN (Historisch Railvervoer Nederland), de landelijke koepelorganisatie die de belangen van Nederlandse railmusea behartigt.
De museumtramlijn valt wettelijk onder het Besluit bijzondere spoorwegen.

Historie

De spoorlijn was oorspronkelijk onderdeel van de inmiddels verdwenen Haarlemmerspoorlijnen. Deze werden tussen 1912 en 1918 aangelegd, maar succes bleven uit. Vanaf de jaren 30 van de vorige eeuw vervielen de personendiensten. De goederendiensten hielden het tot in de jaren 70 uit. Het Haarlemmermeerstation werd niet meer aangedaan. In 1986 vertrok de laatste trein uit Uithoorn naar Nieuwersluis.

Wij kregen toestemming om het ongebruikte deel van de spoorlijn voor historische trams te gebruiken.
In 1975 beleefde de museumtramlijn het eerste rijseizoen, vanaf het Haarlemmermeerstation tot aan de Ringweg A10, zo′n 1,5 kilometer in lengte. Vanaf dat punt gebruikte de NS de lijn om treinstellen voor de toen nog geïsoleerd liggende Schiphollijn aan- en af te voeren.

Toen de Schiphollijn gereed kwam kon de museumtramlijn uitbreiden richting Amstelveen en is de lijn in fases gegroeid tot wat het nu is: ruim 7 kilometer.
De gemiddelde tramlijn in de stad Amsterdam heeft ongeveer dezelfde lengte.

lijn 30

Informeel heeft de lijn een lijnnummer en wel 30. In de praktijk wordt dat nummer vrijwel niet gebruikt. Naar Amsterdamse traditie kreeg de lijn ook een kleur: schuin groen-rood is, geheel volgens het lijnkleurensysteem van het Gemeentevervoerbedrijf. Onder de link lijnkleurensysteem leest u hoe dit systeem in elkaar zit.

De historische trams rijden over het laatste restant van de voormalige Haarlemmermeerspoorlijn langs het Amsterdamse Bos, het grootste recreatiegebied in Amsterdam. Verschillende attracties in het bos, waaronder Fun Forest en boerderij Meerzicht, zijn vanaf onze haltes gemakkelijk te voet bereikbaar. Tussen Amstelveen en het eindpunt Bovenkerk biedt de tram een fraai uitzicht op De Poel.

Collectie

De historische trams zijn afkomstig uit diverse steden in Europa: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Utrecht, Wenen en Praag. Ze zijn gebouwd tussen 1904 en 1960.

Schenkingen

De vereniging RETM en stichting EMA hebben beide de culturele ANBI-status. Uw giften aan onze vereniging en stichting kunt u opvoeren als aftrekpost op uw belastingaangifte.

Donaties

Als donateur kunt u ons steunen. U bent al donateur vanaf € 20,- per jaar.

Niet alleen donateurs, maar ook bedrijven kunnen ons helpen, bijvoorbeeld in natura. Te denken valt aan materiële hulp, zoals gereedschappen of gebruik maken van specifieke kennis (eventueel in ruil voor reclame).

Wilt u ons steunen? Giften zijn welkom ten name van:
Vereniging Rijdend Electrisch Trammuseum (RETM), IBAN NL25INGB0003933987